PORCELANITE

Zrównoważony rozwójNasze zaangażowanie w ochronę środowiska.
 

Jesteśmy w trakcie opracowywania planu zrównoważonego rozwoju poprzez monitorowanie poziomu zanieczyszczenia zarówno poziomem hałasu jak i zanieczyszczenia atmosfery. Porcelanite Dos nie pozostaje obojętna na wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Niedługo na tej stronie zamieścimy informacje statystyczne w tej dziedzinie.