Najwyższa jakośćMiędzynarodowa akredytacjaPorcelanite Dos postawiła na osiągnięcie „najwyższej jakości” co potwierdza certyfikat ISO 901-2000 w zakresie „projektowania i wyrobu podłóg gresowych i płytek ceramicznych”, zarówno dla Incoazul S.L. jak i dla Porcelanite S.L., oraz w zakresie „obrotu podłogami gresowymi i płytkami ceramicznymi” dla Porcelanite Dos S.L..

ISO 9001- 2000 to międzynarodowa norma w systemach zarządzania jakością. Taka akredytacja to potwierdzenie faktu, że Porcelanite Dos dysponuje zasobami technicznymi, materiałowymi i ludzkimi umożliwiającymi sprawdzenie jakości produktów, a powierzchnia zakładu gwarantuje odpowiednie warunki pracy.

Te certyfikaty potwierdzają, że w Porcelanite Dos sprawdzono każdy etap powstawania naszych produktów, od projektu i procesu produkcji aż po sprzedaż; na każdym z nich udowodniliśmy, że byliśmy w stanie zastosować najlepsze rozwiązania w zakresie wytwarzania produktów przedstawionych w niniejszym katalogu: płytek i podłóg.