Ostrzeżenie


Ogólne warunki korzystania - Polityka prywatnościKorespondencja z Porcelanite Dos, S.L., z wykorzystaniem jej adresu poczty elektronicznej, czy to z wykorzystaniem formularzy dostępnych na stronie internetowej, czy to poprzez link do adresu poczty dostępny na stronie, oznacza zgodę na wprowadzenie danych osobowych użytkownika do bazy danych należącej do Porcelanite Dos, S.L., pod adresem:

Porcelanite Dos, S.L.
Ctra. Alcora Castellón km. 21,300
12110 L´Alcora (Castellón) España
tel.: (34) 964 361 190
fax: (34) 964 361 586
e-mail: [email protected]

Dane te będą traktowane jako poufne pod groźbą odpowiedzialności karnej i zostaną wykorzystane w celu wykonania regulaminowych czynności, przy czym strona zainteresowana ma prawo dostępu do tych danych, ich poprawy, wykreślenia, oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie w formie pisemnej (ustawa nr 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych o charakterze osobowym).